BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI

Firma ZiKO Sp. z o.o. została wyróżniona

za osiągnięcie wysokiej wartości rynkowej

w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018

przez Instytut Europejskiego Biznesu

Przejdź na stronę wybranego podmiotu