Ogłoszenie o połączeniu spółek ZIKO sp. z o.o. i STAL HURT sp. z o.o.

20 listopada 2020 r.

Spółka ZIKO  sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz STAL HURT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ogłasza o planowanym połączeniu tych spółek poprzez przejęcie spółki STAL HURT sp. z o.o. jako spółki przejmowanej przez spółkę ZIKO  sp. z o.o. jako spółkę przejmującą.


Zgodnie z art. 500 § 21 oraz art. 516 § 6 k.s.h. spółki niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami z dnia 31.10.2020 r na okres 1 miesiąca.

Plan połączenia spółek

Uchwała Zgromadzenia Wspólników STAL HURT Sp. z o.o. – projekt

Uchwała Zarządu ZiKO Sp. z o.o.- projekt

Ustalenie wartości majątku STAL HURT Sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym STAL HURT Sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym ZiKO Sp. z o.o.

ZMIANA DANYCH KONTAKTOWYCH

Informujemy, że w firmie ZiKO Sp. z o.o. uległy zmianie dane kontaktowe.

Zmianie uległy numery telefonów stacjonarnych oraz rozszerzenie adresów mailowych.

Nowe numery telefonów:

Sekretariat: 12 448 37 50

Dział Handlowy: 12 448 37 60

Adresy mailowe mają nowe rozszerzenie: @ziko.com.pl