Kalkulator mas

Przelicznik rur stalowych ze szwem wzdłużnym przewodowych wg normy PN-79/H-74244
Średnica
zewnętrzna
(mm)
Grubość
ścianki
(mm)
Masa rury
(kg/mb)
17,2 2,0 0,750
2,3 0,845
2,6 0,936
2,9 1,023
3,2 1,105
3,6 1,207
4,0 1,302
21,3 2,0 0,952
2,3 1,078
2,6 1,199
2,9 1,316
3,2 1,428
3,6 1,571
4,0 1,707
25,0* 2,3 1,288
2,6 1,436
2,9 1,581
3,2 1,720
3,6 1,900
4,0 2,072
26,9 2,3 1,395
2,6 1,558
2,9 1,716
3,2 1,870
3,6 2,069
4,0 2,259
30,0* 2,6 1,757
2,9 1,938
3,2 2,115
3,6 2,344
4,0 2,565
31,8* 2,6 1,872
2,9 2,067
3,2 2,257
3,6 2,504
4,0 2,742
33,7 2,6 1,994
2,9 2,203
3,2 2,407
3,6 2,672
4,0 2,930
Średnica
zewnętrzna
(mm)
Grubość
ścianki
(mm)
Masa rury
(kg/mb)
38* 2,6 2,270
2,9 2,510
3,2 2,746
3,6 3,054
4,0 3,354
42,4 2,6 2,552
2,9 2,825
3,2 3,094
3,6 3,445
4,0 3,788
4,5 4,206
5,0 4,612
44,5* 2,9 2,975
3,2 3,259
3,6 3,631
4,0 3,995
4,5 4,439
5,0 4,871
48,3 2,9 3,247
3,2 3,559
3,6 3,969
4,0 4,370
4,5 4,861
5,0 5,339
51* 2,9 3,440
3,2 3,772
3,6 4,208
4,0 4,636
4,5 5,160
5,0 5,672
57 2,9 3,869
3,2 4,246
3,6 4,741
4,0 5,228
4,5 5,826
5,0 6,412
5,6 7,099
6,0 7,546

* Mogą być wykonane po uzgodnieniu